STT Ảnh Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Tổng Xóa
1 Loa A980(bluetooth+di?u khi?n)

Loa A980(bluetooth+di?u khi?n)

Tên s?n ph?m A-980
H? th?ng loa 2.1 kênh, thùng loa g? màu ?en
C?u hình 2 loa v? tinh, 1 loa siêu tr?m (Subwoofer)
Ch?ng nhi?m t? có
Tín hi?u ngõ vào Jack RCA, H? tr? USB/SD Card, Bluetooth.
Tín hi?u ngõ ra Push Terminal
T??ng thích ngõ vào 2.1/5.1 2.1
?i?u ch?nh âm thanh Volume, Bass,Treble
T?ng công su?t 40W (RMS)
?áp ?ng t?n s? 20Hz - 20KHz
T? s? nén nhi?u S/N >75dB
Ch?c n?ng Karaoke không
?ài FM N/A
S? d?ng cho máy vi tính có
S? d?ng cho ??u DVD,VCD,CD có
?èn hi?n th? m?c công su?t không
Màu loa Màu ?en
Chân ?? cho Loa Surround N/A
?i?u khi?n t? xa có
Kích th??c (WxDxH,mm) loa v? tinh:108 x 118 x 170
Ngu?n 220V - 50Hz

1,050,000 VND 1,050,000 VND
Thanh toán

Tổng giá trị đơn hàng : 1,050,000 VND VND

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN